Muhammad Talha leder klubbens Junior träningar. Klubben erbjuder träning lördagar kl 10.00. Kontakt: