Klubbens styrelse utgörs av följande personer:

Olof Forsberg innehar rollen som ordförande, med ansvar för klubbens övergripande ledning och strategiska riktning.

Peter Hernberg är kassör, han hanterar klubbens finansiella frågor.

Muhammed Talha är en av styrelsens ledamöter, med specifika ansvarsområden för att stödja klubbens verksamhet.

Juan Claros Garcia fungerar som suppleant, redo att assistera och ersätta ordinarie styrelsemedlemmar vid behov.